top of page

HYVINVOINTI

VUOROVAIKUTUSTILANTEET

Media aski_turva_blue.png

VIESTISOVELLUKSET

 

Viestisovellukset ovat tärkeä yhteydenpitoväline. Viestittely on hauskaa ja syventää ystävyyssuhteita.

 

Viestittely voi kuitenkin haitata keskittymistä: jos ilmoitukset ovat koko ajan päällä, keskittyminen herpaantuu jatkuvasti. Monissa ryhmissä viestejä voi tulla lyhyessä ajassa helposti kymmeniä. Viestitulva voi tuntua ahdistavalta.

 

Nuori, mieti näitä:

Mitä tunnet, jos katsot puhelinta ja siellä on 100 lukematonta viestiä odottamassa?

Miten viestitulvaa voisi hallita? Onko kaikissa ryhmissä välttämätöntä olla mukana?

Pohdi, mitkä viestit ovat tärkeitä ja jotka sinun täytyy huomata helposti. Mitkä viestit taas ovat sellaisia, jotka eivät vaadi reagointiasi? Voisiko turhaa viestitulvaa karsia esimerkiksi ilmoitusasetuksia muuttamalla?

 

Aikuinen, mieti näitä:

Voisitteko perustaa luokan vanhempien kesken ryhmän esim. WhatsAppiin, jotta yhteydenpito ja lasten laitteiden käytöstä sopiminen olisi helpompaa?

Millainen roolimalli sinä olet viestein tapahtuvien vuorovaikutustilanteiden suhteen?

Keskustelukulttuuria viestittelyssä on hyvä pitää silmällää. Pienten lasten keskusteluryhmiä kannattaa lukea ja puuttua epäasialliseen käytökseen.

Viestialustoilla syntyneet riidat on hyvä selvittää kasvotusten. Selvittelyn aiheena olevat keskustelut on hyvä tallentaa ruutukaappauksin, jotta tilanteeseen voidaan palata.

Mikäli lapsi tulee kertomaan sinulle mistä tahansa viestittelyssä tapahtuneista ikävistä asioista, älä hermostu tai ole vihainen. Lapselle kannattaa tehdä ahdistavasta materiaalista ja olosta puhuminen helpoksi. Aikuinen voi kertoa lapselle, että aikuisella ei ole oikeutta raivostua mistään mikä ahdistaa lasta. Kohdattu materiaali saattaa olla voimakasta ja ahdistavaa, joten aikuisenkin on hyvä valmistaa itsensä käsittelemään asioita kiihkottomasti ja neutraalisti.

 

KIUSAAMINEN

 

Laitteiden vuoksi kiusaaminen seuraa pahimmassa tapauksessa kotiin saakka. MLL:n teettämän kyselyn perusteella nettikiusaaminen voi olla esimerkiksi haukkumista ja ilkeitä kommentteja, kuvakaappausten ottamista ja levittämistä, pilkkaavien kuvien jakamista, feikkiprofiilien tekemistä ja keskusteluryhmistä ulkopuolelle jättämistä. Kiusaamista voi olla myös se, että tietty porukka jättää tykkäämättä yhden henkilön uusista kuvista ja videoista tai jättää systemaattisesti vastaamatta viesteihin. Kiusaaminen voi olla seksuaalissävytteistä, esimerkiksi kehon kommentointia, ahdistavalta tuntuvia ehdotuksia ja epämiellyttäviä kuvia.

Kiusaamistilanteista tulee aina ottaa ruutukaappaukset ja näyttää viestit turvalliselle aikuiselle. Kenenkään ei tarvitse jäädä yksin kiusaamisen kanssa: vika on aina kiusaajan, ei uhrin. Kiusaamistilanteissa saattaa ylittyä myös rikoksen tunnuspiirteet. Tukea ja apua saat ainakin näistä paikoista:

 

KUVAAMINEN

 

Kaikilla on kamera mukana. Kuvien kautta pääsee hienoihin tunnelmiin ja tärkeisiin muistohin. Kuvia jakamalla voidaan helposti kertoa paljon asioita ja tapahtumia. Ystävät ja lähipiiri jakavat mielellään tärkeitä hetkiä kuvien välityksellä.

Kameran rullaan voi tallentua myös jotain noloa tai muuta kuvan kohteen mielestä ikävää. Muista, että toisesta otetun kuvan levittäminen on laitonta. Jos olet lähettämässä kaverillesi sellaista kuvaa mitä et lähettäisi vanhemmillesi, kysy aina etukäteen lupa, haluaako kaverisi nähdä kuvan. Vaikka joku lähettäisi sinulle itsestään kuvan, et saa levittää sitä luvatta eteenpäin. Yksityisyydensuoja on jokaisen ihmisen perusoikeus. Yksityisyydensuojaa rikkovan kuvan ottaminen tai levittäminen on laitonta. Lisää tietoa laista täältä.

bottom of page